דיני עבודה

ההתמחות העיקרית של משרדנו הינה בתחום דיני העבודה – במסגרת מתן ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי שוטף ומקיף, הן של עובדים והן של מעסיקים, בצורה נאמנה ומקצועית, בכלל ההליכים המשפטיים הנוגעים ליחסי עובד-מעסיק, בתחומים הבאים:

זכויות נשים בהריון/טיפולי פוריות

ייצוג וליווי משפטי במסגרת הגשת תביעה/צו מניעה לבית הדין לעבודה/מול משרד העבודה (משרד הכלכלה) עבור נשים אשר פוטרו במהלך הריונן/במהלך חופשת הלידה/מיד אחרי חופשת הלידה או במהלך טיפולי פוריות.
בחינת הליך הפיטורים הלא חוקי, בין אם בגין הפרת חוק עבודת נשים ובין אם בגין הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ודרישת פיצוי כספי הולם לאור אותם פיטורים לא חוקיים, זאת בנוסף לבדיקת קבלת מלוא הזכויות הסוציאליות המגיעות על פי הדין.

תביעות לפיצויי פיטורים וזכויות סוציאליות​​

ייצוג עובדים בהליכים משפטיים במסגרת הגשת תביעות כנגד המעסיקים בבתי הדין האזוריים לעבודה ברחבי הארץ בנוגע לכלל החובות והזכויות המגיעות לעובד במסגרת החוק והנובעות מיחסי עובד מעסיק, ביניהן, תביעות לקבלת פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי מתן הודעה על תנאי העסקה לעובד , פיטורים בניגוד לדין (אי עריכת שימוע כנדרש) וכד’.

פיטורים שלא כדין

ייצוג עובדים בתביעות משפטיות בבתי הדין לעבודה ו/או השבתם לעבודה, לאחר שפוטרו בניגוד לדין, בין אם מחמת אפליה (תביעה לפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה – על רקע גיל – בסמוך לגיל פרישה, על רקע היותם הורים, אפליה מגדרית וכד’) ובין אם פוטרו במסגרת הליך פיטורים לא תקין – ללא שימוע.

הטרדה מינית בעבודה

ייצוג עובדים/ות בתביעות בגין הטרדה מינית (סוגי התנהגויות המהוות הטרדה מינית), במהלך תקופת העסקתם ולאחריה במסגרת הליך משפטי בבתי הדין לעבודה – נושא אשר התפתח מאוד בשנים האחרונות ומקבל כיום התייחסות שונה ומשמעותית בניגוד למה שהיה בעבר. מתן דגש למה מותר ומה אסור, היכן עובר קו הגבול, מה ייחשב להטרדה מינית לפי ההגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית ובהתאם לפרשנויות השונות אשר בפסיקת בתי הדין, התייחסות ליחסי מרות וכן הכוונת מעסיקים בכל הנוגע לנושא ההטרדות המיניות במקום העבודה ואחריות המעסיקים בעניין זה (תקנון, ממונה על הטרדות מיניות וכד’).

הליך פיטורים חוקי – שימוע לעובד

ייצוג וליווי עובדים בהליך שימוע לפני פיטורים – הכנת העובד/ת לשימוע עצמו, הכנה והצגת הטענות שכנגד בצורה הטובה ביותר, הכנת המסמכים הנדרשים להוכחת טענות העובד/ת, ליווי משפטי תוך פיקוח על ההליך עצמו ובחינת כשירותו כנדרש על פי הפסיקה;
ייצוג, ליווי והכוונה של מעסיקים בהליך פיטורים תקין וחוקי לעובד/ת המחוייבים להתבצע במסגרת שימוע כדין – הכנת זימון מפורט לשימוע טרם קבלת ההחלטה בדבר הפיטורים, עריכת פרוטוקול מסודר במהלך השימוע עצמו, הצגת הטענות כנדרש והכנת מכתב פיטורים התואם את הליך הפיטורים בכללותו, לרבות פתרון סוגיות העולות במהלך ההליך עצמו.

התפטרות בדין מפוטר

  • ליווי משפטי של עובדים המועסקים במקום עבודתם תחת הרעת תנאים מוחשית בזמן שהמעסיק לא משלם להם שכר או כל זכות סוציאלית המוקנית להם על פי החוק (הבראה, פנסיה וכיוצ”ב) ומעוניינים להתפטר מחמת אותה הרעת תנאים ממקום עבודתם במסגרת התפטרות בדין פיטורים תוך קבלת פיצויי פיטורים חרף התפטרותם – הליך המחייב ליווי משפטי מתאים.
  • ליווי משפטי של עובדים המבקשים להתפטר בדין מפוטר מחמת מצב בריאותי לקוי או לצורך טיפול בילד/ה, לעובד/ת המצויים בחופשת לידה ומבקשים להתפטר מעבודתם, מקרה אשר אף הוא מזכה בפיצויי פיטורים.
    וכן הלאה בכל הנוגע למקרים המפורטים בחוק.

ייצוג משפטי בכל הנוגע לחברה בפירוק/בפשיטת רגל – הגשת תביעות חוב לביטוח לאומי

ליווי וייצוג עובדים אל מול הכונס הרשמי והביטוח הלאומי, במסגרת הגשת תביעות חוב המוגשות לביטוח הלאומי, לאחר שהחברה בה עבדו נסגרה ונכנסה להליך של פירוק או פשיטת רגל ובתוך כך כל עובדי החברה פוטרו, וזאת מבלי שנערך להם גמר חשבון ומבלי שקיבלו את כל מה שמגיע להם על פי החוק, כולל פיצויי פיטורים. בנוסף, משרדנו מייצג עובדים המבקשים לפרק בעצמם את החברה בה עבדו כנושי החברה, אשר הינה חדלת פירעון תוך ניהול הליכים משפטיים לפירוק חברה מטעם הנושה.

ייעוץ משפטי שוטף למעסיקים

ליווי והכוונת מעסיקים בכל הקשור לחובותיו של מעסיק כלפי עובדיו  –  נהלי חברה, ליווי וטיפול משפטי במעמד גיוס של עובדים (הכנת הסכם העסקה אישי), ליווי משפטי בסיום העסקתם של עובדים (הליכי פיטורים תקינים), ניהול פנקסי שכר, תלושי שכר תקינים התואמים לדרישות החוק, ביצוע הפרשות לפנסיה כדין, תשלומים נוספים וכיוצ”ב.

ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי מול משרד העבודה (הכלכלה - משרד התמ"ת לשעבר) -

לעובדות /מעסיקים

  • בפני הממונה על עבודת נשים (בקשות למתן היתר לפיטורי נשים בהריון);

למעסיקים

  • בוועדות ערר בכל הנוגע להפחתת קנסות ועיצומים כספיים;
  • בקבלת רישיון קבלן כוח אדם/נותן שירות;
  • במקרים של פשיטת משרד העבודה על עסק מסוים לצורכי חקירה ובדיקת מסמכים, על כל המשתמע מכך. 

חוזי העסקה אישיים

גיבוש, ניסוח והכנת הסכמי העסקה לעובדים, הן מסגרת ליווי משפטי שוטף למעסיקים והן במסגרת בדיקה ומתן ערות/הארות לחוזי העסקה עבור העובדים, המבקשים להתחיל לעבוד במקום עבודתם במגוון תפקידים, בתחומים שונים עם הסכמים שונים כאשר במסגרת בדיקת הסכם העבודה נעשית התאמה של החוזה לדרישות החוק הפסיקה העדכנית (שלא במסגרת חוזה אחיד) ומתבצע שילוב של כל ההגנות הנדרשות הן עבור המעסיקים והן עבור העובדים במטרה להגן על שני הצדדים ולמנוע הטלת סנקציות אזרחיות/פליליות במסגרת אכיפת דיני העבודה.

גלילה למעלה דילוג לתוכן