האם מותר לחייב עובד להחתים שעון נוכחות ביומטרי (אצבע)?

פסק דין אשר ניתן לפני מספר ימים עסק בעובדות אשר סירבו להחתים את שעון הנוכחות במקום העבודה בשל היותו ביומטרי (באמצעות טביעת אצבע).
לטענתן, דרישה מצד מעסיק כי העובד יתן טביעת אצבע מהווה הרעת תנאים.
לטענת המעסיק, מדובר בשינוי נהלים בעירייה בכל הנוגע לאופן דיווח שעות העבודה של העובדים בעוד כלל העובדים בעירייה פעלו בהתאם לנהלים החדשים והסכימו לכך, מלבד התובעות.

במסגרת פסק הדין נשאלה השאלה האם ניתן לחייב עובד/ת לתת טביעת אצבע לצורך דיווח על שעות במקום עבודתו.
לשאלה זו לא ניתנה תשובה חד משמעית ולא נקבע מפורשות כי למעסיק הזכות לחייב את עובדיו להשתמש בשעון ביומטרי אך הש’ משה טווינה בפסק דינו התייחס לסירוב התובעות להחתים שעון נוכחות ביומטרי במסגרת הנהלים החדשים בעירייה כהפרת משמעת כאשר מעסיק רשאי לנקוט באמצעים משמעתיים עד כדי פיטורים כנגד עובד המפר את הוראותיו ונהלי מקום העבודה.
ומשכך, סירובן של התובעות להחתים שעון נוכחות ביומטרי כפי שעשו כלל העובדים בעירייה היווה הפרת משמעת במקום העבודה.

לקריאת פסק הדין המלא, בת חן ואח’ נגד עיריית שדרות – בעניין שעון נוכחות

גלילה למעלה דילוג לתוכן