פוטרת ללא הליך שימוע תקין? הנך זכאי לפיצוי כספי!

פס”ד נוסף אשר ניתן במסגרת ערעור בבית הדין הארצי לעבודה בו נפסק פיצוי כספי בסך של 40,000 ש”ח למרצה אשר פוטר מעבודתו באוניברסיטת אריאל ללא הליך שימוע תקין.

במסגרת ערעור אשר הגיש המרצה נפסק כי האוניברסיטה לא התנהלה כנדרש ממנה במסגרת סיום העסקתו. האוניברסיטה טענה כי ערכה למרצה שימוע ואילו המרצה טען כי היה מדובר בפגישה שגרתית.
בית הדין קבע כי אכן אותה פגישה לא נועדה לצורך עריכת שימוע כדין, כי נפלו פגמים מהותיים בהליך פיטוריו של המרצה, ביניהם לא ניתנה למרצה ההזדמנות להשמיע טענותיו כנגד הנימוקים של האוניברסיטה לסיום העסקתו, המרצה לא זומן מראש בכתב תוך ידיעה כי הינו מוזמן לשימוע ואף לא נערך פרוטוקול בכתב במעמד הפגישה.
נאמר בפסק הדין:
בנסיבותיו של המקרה הנדון, הפגמים בהליך השימוע לא רק פגעו בזכותו של המערער להליך שימוע ראוי, אלא גם העצימו את עגמת הנפש ותחושת הפגיעה בכבוד שנגרמו למערער כתוצאה מפיטוריו…. סירובם של בעלי התפקידים במשיב להיפגש פעם נוספת עם המערער ולתת לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, גרם למערער עגמת נפש רבה, שכן הוא נותר בתחושה קשה שלא ניתנה לו הזדמנות ראויה להשמיע את טענותיו ולמצות את האפשרות לשכנע את הגורמים המוסמכים לשנות את ההחלטה בנוגע לפיטוריו…”

לקריאת פסק הדין המלא – יש ללחוץ על הלינק המצורף:
פיטורי מרצה אוניברסיטת אריאל ללא שימוע כדין

גלילה למעלה דילוג לתוכן