פוטרת בהריון? מדובר בפיטורים לא חוקיים!

עובדת שפוטרה מעבודתה בהריון קיבלה פיצוי בסך של 175,000 ש”ח מהמעסיק בעקבות פיטורים לא חוקיים אלו.
מדובר בעובדת אשר בסמוך לטיסה עיסקית מתוכננת לסין, העבירה למעסיק אישור רפואי בנוגע להיותה בחודש חמישי להריון תוך שהינה מסרבת לטוס לסין במסגרת ביצוע תפקידה (מחשש ממשי להריונה לאחר שעברה 2 הפלות בעבר אחרי טיסה). 
בתגובה, המעסיק הציב בפניה 2 אופציות: 
האחת, לטוס לסין. 
השנייה, לצאת לחופשה כפויה ללא תשלום. 
העובדת כמובן סירבה לעלות על הטיסה לסין.
בית הדין לעבודה פסק שהוצאת העובדת לחופשה כפויה למשך מספר חודשים, ללא תשלום שכר, לאחר שהציגה אישור רפואי כדין, לפיו עליה להימנע מטיסות ארוכות, ומלבד האמור היתה מוכנה להמשיך בעבודה כרגיל – נחשבת למעשה לפיטורים.
כזכור, חוק עבודת נשים אוסר על מעסיק לפטר עובדת בהיריון ובתקופה של 60 ימים לאחר תום חופשת הלידה, אם הועסקה למעלה מ-6 חודשים אצל המעסיק, אלא אם כן התקבל היתר לפיטורים מהממונה על חוק עבודת נשים.
בענייננו, לא רק שהעובדת הוצאה לחופשה כפויה של מספר חודשים מבלי שקיבלה שכר אלא אף לא התקבל שום היתר ממשרד הכלכלה לפיטוריה. 
בית הדין קבע כי העובדת פוטרה בצורה לא חוקית ופסק לה פיצוי כספי גבוה, בהתאם לחוק עבודת נשים, חוק פיצויי פיטורים וחוק הודעה מוקדמת.

גלילה למעלה דילוג לתוכן