פוטרתן בהיותכן בהריון/טיפולי פוריות?

או שאולי המעסיק ביקש לסיים את העסקתכן (באמצעות היתר ממשרד הכלכלה) ומשלא קיבל אישור לכך, החליט למרר את חייכן ולהרע את תנאיכן בעבודה?

פס”ד אשר ניתן ממש לאחרונה, פסק לעובדת בהריון פיצוי כספי בסך של 20,000 ש”ח רק בגלל צורת הפיטורים ומבלי שהוכח כי נגרם לעובדת נזק, לאחר שהמעסיק אשר עשה כל שביכולתו על מנת למרר את חייה של העובדת, הכל כדי שהיא זו אשר תעזוב ותתפטר ממקום עבודתה.
כב’ הש’ איצקוביץ ציינה בפסק דינה כי המעסיק פגע בתנאי עבודתה של העובדת רק משום שהבין שאין לו אפשרות להפסיק את עבודתה של העובדת כפי שרצה, אך ורק בשל היותה בהריון (ולאחר שמשרד הכלכלה סירב לבקשתו להיתר לפיטוריה).
בית הדין ציין בפסק הדין כי ברגע שההיריון היווה שיקול לפגיעה בתנאי עבודתה של העובדת הרי שיש בכך הפרת הוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה ובתוך כך יש לקבל את תביעתה של העובדת לפיצוי על פי חוק זה, ללא הוכחת נזק.

גלילה למעלה דילוג לתוכן