עובדת אשר חזרה לעבודה לפני שסיימה את זכאותה המלאה לחופשת לידה – ממתי זכאית לשעת הנקה?

חוק עבודת נשים קובע כי עובדת רשאית להיעדר מעבודתה שעה אחת ביום (שעת הנקה), זאת במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה ובתנאי שהינה מועסקת במשרה מלאה. 
אולם, מה קורה במצב בו עובדת חזרה לעבודתה בתום 14 שבועות על אף שלפי הותק שלה הינה זכאית ל- 26 שבועות חופשת לידה (זכאותה המלאה לחופשת לידה)?
לפי חוק זה, תום חופשת הלידה הוא המועד שבו העובדת חוזרת לעבודתה ובכך מסיימת את חופשת הלידה, או המועד שבו מסתיימת זכאותה לפי החוק לחופשת לידה, לפי המוקדם מהשניים.
לכן, עובדת שלא מנצלת את כל אורך חופשת הלידה המגיעה לה, וחוזרת לעבודה לפני המועד הנ”ל, תהא זכאית להפחתת שעת עבודה אחת בכל יום מהמועד בו חזרה לעבודה, ללא ניכוי מהשכר ובמשך ארבעה חודשים מהיום בו חזרה לעבודה.
בעניין זה חשוב להדגיש כי היעדרות זו היא בנוסף להפסקות המותרות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי”א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה של אותה עובדת.

גלילה למעלה דילוג לתוכן