כתב סילוק/ויתור, מהו?

האם מעסיק יכול להתנות תשלום שכר לעובד בכך שהעובד יחתום על כתב ויתור ואם לא יחתום, לא יקבל את אותו שכר המגיע לו?
לא!
זכויות העובדים מעוגנות בחוקי מגן, אשר מטרתם להגן על העובדים – וזה לא סתם. 
מעסיק לא יכול לגבור על החוק ולדרוש מהעובד לחתום על מסמך כזה או אחר, אף לא על ידי חתימה על כתב ויתור.
בפס”ד אשר ניתן לאחרונה בבית הדין לעבודה בתל אביב דובר על שחקן כדורגל אשר הועסק משך כ- 7 עונות, כאשר בסוף כל עונה כאשר הגיע השחקן לקבל את משכורתו הוא נדרש על ידי המעסיק לחתום על כתב ויתור לפיו אין לו שום טענה כלפי המעסיק. בדיעבד התברר כי המעסיק חייב לאותו עובד פיצויי פיטורים בסך של 60,000 ₪.
בית הדין קבע, כפי שנקבע גם בעבר בפסיקת בית הדין הארצי, כי אין פסול בכך שמעסיק מבקש לברר את טענות העובד ביחס לתשלומים המגיעים לו אולם, הוא אינו רשאי להתנות תשלום כספים המגיעים לעובד בחתימת עובד על כתב ויתור.
כאשר מעסיק מציב בפני עובד תנאי כזה, אסור לעובד לחתום! ובפרט שהעובד אינו מודע באופן מלא לזכויותיו, מה מגיע לו וכמה.

גלילה למעלה דילוג לתוכן