המעסיק לא משלם לך שכר? לא משלם פנסיה? לא משלם הבראה? הפחית משכרך ובתוך כך פוגע לך בתנאי ההעסקה? מדובר בהרעת תנאים!

חשוב לדעת כי בהתאם לחוק פיצויי פיטורים עובד המצוי בהרעת תנאים זכאי להתפטר מעבודתו בעקבות אותה הרעת תנאים ולקבל פיצויים.
מתי זה אפשרי?
פסק דין אשר יצא לפני כחודש ימים (ועוד פסקי דין רבים בנושא) חיזק את האמור בחוק לפיו מצב בו עובד מתפטר בעקבות הרעת תנאים מצד המעסיק, הרי שהעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים וכן זכאי לקבל את מלוא זכויותיו הסוציאליות, כאילו הוא פוטר מעבודתו. 
במקרה זה, היה מדובר בעובד אשר עבד שעות רבות מבלי ששולמו לו שעות נוספות, לעיתים לא שולם לו שכר כלל ולעיתים שולם לו שכר נמוך ממה שבפועל הגיע לו בניגוד למה שסוכם עם המעסיק בתחילת העסקתו.
כמובן שבהתפטרות מסוג זה, התפטרות בדין פיטורים, ישנם מספר תנאים מחייבים טרם קבלת הזכאות לפיצויים, בין היתר, התראה למעסיק אודות הרעת התנאים ומתן הזדמנות לתקן את המעוות, אולם גם פסק הדין המדובר דיבר על כך כי העובד התריע כנדרש בפני המעסיק והמעסיק לא עשה דבר בעניין ולא שילם את חובו לעובד. 
בנסיבות אלו, מצב בו העובד התריע כנדרש על פי החוק והמעסיק לא פועל לתיקון העוולה אחרי שקיבל התראה מפורשת לכך, מאפשר לעובד להתפטר בדין מפוטר, על כל המשתמע מכך.

בית הדין קבע מפורשות כי אותו עובד אשר התפטר מעבודתו זכאי, לאור נסיבות התפטרותו והתנהלותו של המעסיק, לפיצויי פיטורים וכל זכויותיו הסוציאליות.

גלילה למעלה דילוג לתוכן