הורים יקרים, נאלצתם להישאר בבית כי הילד חולה?

שימו לב!
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ”ג – 1993, קובע כי הורה יכול לזקוף מחלה של בנו/בתו (עד גיל 16) על חשבון ימי המחלה הצבורים לו במקום העבודה.
והנה, החל מה- 16.8.16 נכנס תיקון חשוב לחוק הנ”ל (תיקון מס’ 15) לפיו הורים אף יכולים לחבר את ימי ההיעדרות שלהם במקום העבודה עקב מחלת ילדם.
למה הכוונה? 
למשל: ילד החולה 3 ימים ברציפות – ביומיים הראשונים למחלתו נשאר עמו האבא, אז מנכים לאבא 2 ימי מחלה וביום השלישי למחלתו נשארת איתו האמא אולם ההיעדרות של האמא תיחשב כאילו מדובר ביום היעדרות שלישי עקב מחלת ילד ולא כיום ראשון להיעדרות עקב מחלת הילד, זאת אומרת, שבעקבות התיקון לחוק ניתן לחבר את ימי ההיעדרות עקב מחלת הילד בין ההורים.

גלילה למעלה דילוג לתוכן