האם מותר לשנות את שעות העבודה של עובדת לאחר חופשת לידה?

(חוץ מאשר בכל הנוגע לשעת הנקה)
בית הדין פסק לאחרונה בתיק אשר הגיע לפתחו, כי דרישתה של החברה אשר דרשה מעובדת שחזרה מחופשת לידה לשנות את שעות עבודתה הרגילות משעות הבוקר לשעות צהריים וערב, הינה דרישה לא הוגנת ולא סבירה, ובפרט שנודע לעובדת על שינוי מתכונת המשמרות מס’ ימים בודדים לפני חזרתה מחופשת הלידה.
נוסף לכך, החליטה החברה להמשיך ולהעסיק מנהלת נוספת במקביל לעובדת לאחר חזרתה מחופשת הלידה. נפסק בפסק הדין כי “בנסיבות בהן אין מחלוקת כי החברה הייתה שבעת רצון מעבודת העובדת כמנהלת בודדת של הסניף, אין כל הצדקה להמשיך ולהעסיק את המנהלת הנוספת במקביל לעובדת לאחר חזרתה מחופשת הלידה”.
לעובדת נפסק פיצוי לפי חוק עבודת נשים ולפי חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

גלילה למעלה דילוג לתוכן