האם מותר לפטר אותך במהלך ואחרי חופשת הלידה?

חוק עבודת נשים אוסר לפטר נשים במהלך חופשת הלידה ואחריה במשך 60 ימים (כאשר תקופת ההודעה המוקדמת שעל המעסיק לשלם אינה נכללת בתוך ה- 60 ימים). 60 יום אחרי תום חופשת הלידה יכולים להימנות גם כשמדובר בעובדת שחזרה מחופשת לידה ארוכה – חופשה ללא תשלום.
מעסיק לא יכול להמיר את התקופה המוגנת (60 הימים) בתשלום שכר שכן חובה עליו לאפשר לעובדת לחזור כדי להשתלב במקום העבודה אחרי חופשת הלידה – זו מטרת החוק.
כמו כן, מעסיק מחויב להשיב עובדת לתפקידה הקודם, מבלי לפגוע במעמדה, שכרה ותנאי העסקתה.
לפי הפסיקה, הצעת עבודה חלופית לעובדת שחזרה מחופשת לידה (אפילו כזו השומרת על תנאי עבודתה ושכרה) כאשר מחליפתה הזמנית מאיישת את תפקידה באופן קבוע, כמוה כפגיעה בזכות העובדת לחזור לעבודתה ולהשתלב והיא לא לגיטימית אם היא לא מבוססת על שיקולים ענייניים.
בשונה מעובד היוצא לחו”ל או לוקח חופשה ממושכת מיוזמתו, על עובדת היוצאת לחופשת לידה לדעת כי מקומה ותפקידה שמורים לה בחזרתה מחופשת הלידה וכי גם אם המעסיק מרוצה מזו שהחליפה אותה בתפקיד, הרי שתינתן לה האפשרות לשוב למקום העבודה 60 ימים לפחות בהם תוכל לשוב ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את עצמה. 
אין לשנות את התנאים והתפקיד של העובדת החוזרת מחופשת לידה כמו שלא ניתן לפדות את תקופת איסור הפיטורים בכסף. הרעיון הוא להבטיח כי לאחר שובה של העובדת מחופשת לידה לעבודה – היא תשוב לאותו תפקיד ולאותם תנאי עבודה שהיו טרם יציאתה לחופשת לידה (גם אם חלו שינויים ארגוניים במקום העבודה).

גלילה למעלה דילוג לתוכן