האם זמן התארגנות של עובד לפני משמרת הוא חלק משעות עבודתו והוא צריך לקבל שכר על כך?

התשובה היא כן!
פס”ד אשר יצא לאחרונה בבית הדין לעבודה בבאר שבע קבע מפורשות כי עובד זכאי לתשלום גם עבור זמן ההתארגנות שקדם לתחילת המשמרת שלו, ובפרט כשמדובר בדרישה מפורשת מצד המעסיק. 
דובר על מאבטחים אשר עבדו במשמרות כאשר כל מאבטח נדרש, במסגרת עבודתו, להגיע רבע שעה לפני תחילת המשמרת לטובת התארגנות, קבלת תדריך קצר והנחיות.
אותו מאבטח טען כי הינו זכאי לקבל שכר עבור אותה רבע שעה נוספת בכל תחילת משמרת בה עבד, שכר אשר לא שולם לו.
בית הדין קבע כי אכן התארגנות זו של המאבטחים מהווה חלק משכר העבודה, כהגדרתו בחוק, ופסק לאותו עובד סך של 14,000 ₪ בגין הפרשי שכר שלא שולמו לו.

גלילה למעלה דילוג לתוכן