האם הצגת בפני המעסיק אישור רפואי בנוגע להריון?

תשומת לב כל הנשים בהריון והמעסיקים!
טרם פנייה לקבלת היתר לפיטורים ממשרד הכלכלה, יש לדרוש/לדאוג לקיומה של אסמכתא מרופא משפחה/רופא נשים בכל הנוגע להריון העובדת.
לקריאת פסק הדין המלא, לחצו על הלינק הבא:
ביה”ד הארצי: אין די באמירה של עובדת כי היא בהריון כדי להגן עליה מפיטורים

גלילה למעלה דילוג לתוכן